Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ” HEMBUD” Sp. z o.o ” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z dokumentacją zamieszczoną w załącznikach:

 

Dołączone pliki